MENU_OK2

   Návštěvnost [] webmaster

 

naši partneři

 
   
O firmě

Firma ADSUM byla založena 25.února 1992 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7462.

V počátcích firma zaměstnávala 5 zaměstnanců a převažující činností bylo vodorovné a svislé dopravní značení komunikací. V roce 1997 rozšířila svoji činnost o provádění dopravně inženýrských opatření a půjčovnu dopravních značek a zařízení. V roce 1998 se firma vybavila potřebným zařízením a začala se ve větším rozsahu věnovat montážím silničních svodidlových systémů (při počtu cca 12 zaměstnanců). V průběhu dalších let rozšiřovala firma dle potřeby a aktuálních požadavků zákazníků dále svoji činnost o další služby, například dodávky a montáže zpomalovacích prahů, dopravních zrcadel, značení cyklotras, informační systémy a jiné prvky bezpečnosti silničního provozu.
 
Dne 25.4.2000 získala firma Josef Barša ADSUM Certifikát systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9002.
Další činností jsou služby široké motoristické veřejnosti v podobě provozu AUTOELEKTROSERVISU a PNEUSERVISU.
 
V současné době firma pokračuje v započatých činnostech a rozvíjí se dle potřeb našich zákazníků a trhu. Mezi naše hlavní zákazníky patří velké i malé stavební firmy, městské a obecní úřady a správci komunikací.
 
Děkuji Vám, že jste věnovali pozornost těmto řádkům a těším se na naši spolupráci.
 
S pozdravem Martin Frolík - provozní ředitel

 

ADSUM = BEZPEČNOST VAŠICH CEST